SPU 100 NBR-55 G1/4-IG

物料号: 10.01.01.01107
真空吸盘(圆形),通用款,用于光滑或轻度粗糙表面工件
尺寸:100,00
吸盘材质:丁腈橡胶 NBR

材质硬度:55,0 Shore A
连接方式:G1/4"-F
SPU 100 NBR-55 G1/4-IG
属性 数值
d 22 mm
d2 60 mm
Dmax(S) 108 mm
Ds 100 mm
G1 G1/4"-F
H 25 mm
H1 26 mm
LG1 13 mm
行程 Z 7 mm
注:根据DIN ISO 3302-1 M3标准,弹性体零件的允许尺寸公差符合DIN ISO 3302-1 M3标准